Skip to content
All posts

Därför är "4DX" och "Range" en perfekt match

Jag har haft det stora nöjet att få arbeta på Informa med deras egen variant av systemet i boken "The 4 Disciplines of Execution", 4DX, av Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling. Systemet hjälper företag att skapa fokus och hållbarhet och att uppnå mot gemensamma mål. Samtidigt har  jag precis avslutat den läsvärda boken "Range" av David Epstein, och det slog mig hur dessa två böcker baseras på samma system. Framförallt betonar båda titlarna vikten av att ha en flexibel och anpassningsbar inställning för att uppnå framgång.

51lLhoy-ebL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg85_hrGenom att ha en bred kunskapsbas och erfarenhet kan man lättare hantera olika utmaningar och problem. På samma sätt betonar 4DX vikten av att identifiera de kritiska prestationerna som är mest avgörande för att uppnå ens mål och fokusera på dessa. Genom att ha en bred kunskapsbas kan man lättare identifiera vilka kritiska prestationer som är nödvändiga för att lösa problemet eller uppnå målet.

För att utvecklas och ta sig an nya utmaningar är det viktigt att fokusera på handlingar istället för aktiviteter eller prestationer. Range betonar vikten av att experimentera och pröva nya saker för att utveckla sin kunskap och förståelse. Genom att fokusera på handlingar och experimentera kan man lättare lära sig och utvecklas, och man kan lättare hantera nya och oväntade situationer. På samma sätt betonar 4DX vikten av att fokusera på de handlingar som är mest avgörande för att uppnå ens mål.range

För att kunna anpassa sig till förändringar och utvecklas är det också viktigt att ha en ständig feedback-loop. Range betonar vikten av att ständigt lära sig och utvecklas för att kunna hantera nya och oväntade utmaningar. Genom att ha en öppen inställning till feedback och ständigt lära sig nya saker kan man lättare anpassa sin strategi och ta itu med problem och utmaningar på ett effektivt sätt. På samma sätt betonar 4DX vikten av att ha en ständig feedback-loop där man regelbundet utvärderar och justerar sin strategi för att uppnå sina mål.

Slutligen är det viktigt att skapa ansvar och engagemang hos teammedlemmar för att uppnå gemensamma mål. Range kan hjälpa till att skapa engagemang genom att uppmuntra människor att utforska olika områden och utveckla en bred kunskapsbas. Genom att ha en bred kunskapsbas kan man lättare hitta olika sätt att bidra till ett projekt eller mål, och man kan lättare ta ansvar för att hitta lösningar på problem och utmaningar. På samma sätt betonar 4DX vikten av att skapa ansvar och engagemang hos teammedlemmar för att uppnå gemensamma mål och lösa gemensamma problem.

I slutändan handlar både Range och 4DX om att ha en anpassningsbar och flexibel inställning för att hantera utmaningar och uppnå framgång. Genom att ha en bred kunskapsbas och erfarenhet, fokusera på handlingar och experimentera, ha en ständig feedback-loop och skapa ansvar och engagemang kan man lättare uppnå sina mål och lösa problem på ett effektivt sätt.